__( 'Header Menu' ) ) ); } add_action( 'init', 'register_my_menus' ); if ( function_exists('register_sidebar') ){ register_sidebar(array( 'name' => 'powiazane posty', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '', 'after_title' => '', )); } remove_action('wp_head', 'wp_generator'); remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link'); remove_action('wp_head', 'rsd_link'); function enqueue_styles() { if(ICL_LANGUAGE_CODE == 'ru'){ //russian style wp_enqueue_style( 'style-ru', get_template_directory_uri() . "/style-ru.css", array(), null ); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_styles' ); add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_scroll_animations' ); function enqueue_scroll_animations() { wp_enqueue_style( 'animate', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/animate.min.css' ); wp_enqueue_script( 'jack-in-the-box', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/jack-in-the-box.js', array( 'jquery' ), '', true ); wp_enqueue_script( 'jack-in-the-box-init', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/jack-in-the-box-init.js', array( 'jack-in-the-box' ), '1.0.0', true ); wp_enqueue_script( 'waypoints', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/waypoints.min.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' ); wp_enqueue_script( 'waypoints-init', get_stylesheet_directory_uri() .'/js/waypoints-init.js' , array( 'jquery', 'waypoints' ), '1.0.0' ); } function get_excerpt(){ $excerpt = get_the_content(); $excerpt = preg_replace(" (\[.*?\])",'',$excerpt); $excerpt = strip_shortcodes($excerpt); $excerpt = strip_tags($excerpt); $excerpt = substr($excerpt, 0, 400); $excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " ")); $excerpt = trim(preg_replace( '/\s+/', ' ', $excerpt)); return $excerpt; } add_filter('show_admin_bar', '__return_false'); function bm_dont_display_it($content) { if (!empty($content)) { $content = str_ireplace('
 • ' .__( "No categories" ). '
 • ', "", $content); } return $content; } add_filter('wp_list_categories','bm_dont_display_it'); /* LOGO */ function custom_login_logo() { echo ' '; } add_action('login_head', 'custom_login_logo'); function logo_url(){ return (home_url()); } add_filter('login_headerurl', 'logo_url'); function custom_excerpt_length( $length ) { return 40; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 ); add_action( 'admin_menu', 'remove_menu_pages' ); function remove_menu_pages() { remove_menu_page('edit-comments.php'); // Komentarze } add_filter( 'nav_menu_css_class', 'check_for_submenu', 10, 3); function check_for_submenu($classes, $item) { global $wpdb; $has_children = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(meta_id) FROM bossi_postmeta WHERE meta_key='_menu_item_menu_item_parent' AND meta_value='".$item->ID."'"); if ($has_children > 0) array_push($classes,'menu-parent-item'); return $classes; } add_filter('nav_menu_css_class' , 'special_nav_class' , 10 , 3); function special_nav_class($classes, $item){ if( in_array('current-menu-item', $classes) ){ $classes[] = 'current_page_item_two a'; } return $classes; } //Paginacja różna ilość wpisów na kategorię function wpse47875_change_posts_per_page( $query ) { //Only alter main query. This only works for 3.3+ if( ! $query->is_main_query() ) return; if ( is_category('13') ){ //Display 5 posts for category 1 $query->set( 'posts_per_page', 2); } } add_action('pre_get_posts', 'wpse47875_change_posts_per_page', 1); function remove_more_link_scroll( $link ) { $link = preg_replace( '|#more-[0-9]+|', '', $link ); return $link; } add_filter( 'the_content_more_link', 'remove_more_link_scroll' ); /** * Define a constant path to our single template folder */ define(SINGLE_PATH, TEMPLATEPATH . ''); /** * Filter the single_template with our custom function */ add_filter('single_template', 'my_single_template'); /** * Single template function which will choose our template */ function my_single_template($single) { global $wp_query, $post; /** * Checks for single template by ID */ if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-' . $post->ID . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-' . $post->ID . '.php'; /** * Checks for single template by category * Check by category slug and ID */ foreach((array)get_the_category() as $cat) : if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php'; elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php'; endforeach; /** * Checks for default single post files within the single folder */ if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single.php')) return SINGLE_PATH . '/single.php'; elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/default.php')) return SINGLE_PATH . '/default.php'; return $single; } /** * Tests if any of a post's assigned categories are descendants of target categories * * @param int|array $cats The target categories. Integer ID or array of integer IDs * @param int|object $_post The post. Omit to test the current post in the Loop or main query * @return bool True if at least 1 of the post's categories is a descendant of any of the target categories * @see get_term_by() You can get a category by name or slug, then pass ID to this function * @uses get_term_children() Passes $cats * @uses in_category() Passes $_post (can be empty) * @version 2.7 * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/in_category#Testing_if_a_post_is_in_a_descendant_category */ if ( ! function_exists( 'post_is_in_descendant_category' ) ) { function post_is_in_descendant_category( $cats, $_post = null ) { foreach ( (array) $cats as $cat ) { // get_term_children() accepts integer ID only $descendants = get_term_children( (int) $cat, 'category' ); if ( $descendants && in_category( $descendants, $_post ) ) return true; } return false; } } function new_subcategory_hierarchy() { $category = get_queried_object(); $parent_id = $category->category_parent; $templates = array(); if ( $parent_id == 0 ) { // Use default values from get_category_template() $templates[] = "category-{$category->slug}.php"; $templates[] = "category-{$category->term_id}.php"; $templates[] = 'category.php'; } else { // Create replacement $templates array $parent = get_category( $parent_id ); // Current first $templates[] = "category-{$category->slug}.php"; $templates[] = "category-{$category->term_id}.php"; // Parent second $templates[] = "category-{$parent->slug}.php"; $templates[] = "category-{$parent->term_id}.php"; $templates[] = 'category.php'; } return locate_template( $templates ); } add_filter( 'category_template', 'new_subcategory_hierarchy' ); // Generate the current-cat class when viewing single posts class singlePostCurrentCat { function wp_list_categories ($text) { global $post; if (is_singular()) { $categories = wp_get_post_categories($post->ID); foreach ($categories as $category_id) { $category = get_category($category_id); $text = preg_replace( "/class=\"(.*)\">]*)>$category->name<\/a>/", ' class="$1 current-cat">' . $category->name . '', $text); } } return $text; } } add_filter('wp_list_categories', array('singlePostCurrentCat','wp_list_categories')); ?> Kalendarz pyleń – każdy alergik powinien go znać! – Krewel Meuselbach – ekspert od przeziębień
  term_id, FALSE, ':', TRUE); $top_cat = split(':',$cat_tree); $parentObj = get_category_by_slug($top_cat[0]); $parent2 = $parentObj->name; $parent_id = $parentObj->term_id; } ?>
  Kalendarz pyleń – każdy alergik powinien go znać!

  15678213_lWedług badań ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) z 2008 roku, wynika, że prawie połowa Polaków boryka się z objawami alergii. Badanie to obejmowało blisko 23 tys. Polaków, z czego prawie jedna czwarta przeszła szczegółowe badania lekarskie. Na rynku pojawia się wiele specyfików ułatwiających walkę z uczuleniem. Należy jednak pamiętać, że można z alergią walczyć nie tylko poprzez stosowanie różnych preparatów, ale również poprzez znajomość kalendarza pyleń.

  Ta znajomość może znacznie ułatwić życie i pomóc spokojniej przetrwać miesiące wzmożonego pylenia. Na kontakt z pyłkami (a zwłaszcza wczesne pylenie) narażeni są najbardziej mieszkańcy Polski zachodniej i południowo-zachodniej (województwo lubuskie i dolnośląskie), gdzie najwcześniej robi się ciepło i zaczyna się wegetacja. Najpóźniej oznak alergii spodziewać się mogą Polacy zamieszkujący Mazury, północną część Podlasia oraz okolice pasm górskich (Sudety, Karpaty). W tych rejonach okres wegetacji rozpoczyna się później.

  Osoby uczulone na leszczynę i olszę powinny pamiętać, że to właśnie one pylą najwcześniej i to już od końca stycznia do końca marca. Najgorszym okresem dla alergików natomiast jest czas od maja do września, kiedy najwięcej roślin alergizujących kwitnie i uczula.

  Są to między innymi:

  – topole (początek marca do końca maja),

  – dęby (cały maj),

  – trawy (początek maja do końca września),

  – babka (początek maja do końca września),

  – szczaw (początek maja do końca sierpnia),

  – pokrzywy (połowa maja do końca września),

  – komosa (połowa czerwca do końca września),

  – bylica (połowa lipca do końca września),

  – cladosporium (koniec marca do końca listopada),

  – alternaria (połowa kwietnia do połowy października).

   

  Najczęściej mamy do czynienia z uczuleniem na trawy, których okres pylenia trwa od początku maja do końca września. Nie wszyscy wiedzą o tym, że alergia na jeden gatunek traw prowadzi do uczulenia na inne, stąd nienajlepszym pomysłem są spacery blisko pól i łąk, gdzie alergenów jest najwięcej, a kontakt z nimi nie prowadzi do uodpornienia, a wręcz przeciwnie – osłabia organizm.

   

  Dla czystego nosa!

  W oczyszczeniu nosa z pyłków pomaga roztwór soli morskiej, zwany potocznie wodą morską, która zawarta jest w sprayu do nosa Rhinoton. Regularne oczyszczanie i nawilżanie śluzówki nosa wskazane jest przy ich podrażnieniu i wysuszeniu, szczególnie przy częstym kontakcie z przesuszonym lub zanieczyszczonym powietrzem. Woda morska idealnie sprawdzi się nie tylko przy zatkanym nosie, ale też w łagodzeniu symptomów alergii, ponieważ oczyści i łagodnie opłucze nos przy powietrzu z dużą zawartością pyłków.

  Preparaty te pomocne będą tak naprawdę cały rok, ponieważ ostatni alergen, grzyby pleśniowe cladosorium, zanika pod koniec listopada. Nie jest to dobra wiadomość dla tych, którzy myślą, że alergeny pojawiają się jedynie późną wiosną i znikają wczesną jesienią (jednak to właśnie wtedy najwięcej jest oznak alergii ponieważ najczęściej uczulają pyłki roślin). Dla tych, którzy chcą spokojnie przetrwać lato polecamy spędzanie urlopu nad morzem, bo to właśnie tam pojawia się najmniej pyłków.

  Wszystkie miejsca suche i ciepłe są rajem dla pyłków i piekłem dla alergików, którym sprzyja chłód i wilgoć. Dowodzą tego badania prowadzone w Polsce od 1989 roku, w których bada się stężenie pyłków na 1 m3 na dobę. Mając na uwadze te informacje na pewno łatwiej będzie przygotować się do okresu pylenia. Wiedząc kiedy atakuje uczulający nas alergen, możemy starać się ograniczyć z nim kontakt, a tym samym obniżyć częstotliwość występowania objawów alergicznych.

  Tekst ma jedynie charakter informacyjny. Nie może być traktowany jako porada medyczna lub farmaceutyczna.

  W celu dowiedzenia się o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem– zapoznaj się z treścią ulotki.

   


  powrót