__( 'Header Menu' ) ) ); } add_action( 'init', 'register_my_menus' ); if ( function_exists('register_sidebar') ){ register_sidebar(array( 'name' => 'powiazane posty', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '', 'after_title' => '', )); } remove_action('wp_head', 'wp_generator'); remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link'); remove_action('wp_head', 'rsd_link'); function enqueue_styles() { if(ICL_LANGUAGE_CODE == 'ru'){ //russian style wp_enqueue_style( 'style-ru', get_template_directory_uri() . "/style-ru.css", array(), null ); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_styles' ); add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_scroll_animations' ); function enqueue_scroll_animations() { wp_enqueue_style( 'animate', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/animate.min.css' ); wp_enqueue_script( 'jack-in-the-box', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/jack-in-the-box.js', array( 'jquery' ), '', true ); wp_enqueue_script( 'jack-in-the-box-init', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/jack-in-the-box-init.js', array( 'jack-in-the-box' ), '1.0.0', true ); wp_enqueue_script( 'waypoints', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/waypoints.min.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' ); wp_enqueue_script( 'waypoints-init', get_stylesheet_directory_uri() .'/js/waypoints-init.js' , array( 'jquery', 'waypoints' ), '1.0.0' ); } function get_excerpt(){ $excerpt = get_the_content(); $excerpt = preg_replace(" (\[.*?\])",'',$excerpt); $excerpt = strip_shortcodes($excerpt); $excerpt = strip_tags($excerpt); $excerpt = substr($excerpt, 0, 400); $excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " ")); $excerpt = trim(preg_replace( '/\s+/', ' ', $excerpt)); return $excerpt; } add_filter('show_admin_bar', '__return_false'); function bm_dont_display_it($content) { if (!empty($content)) { $content = str_ireplace('
 • ' .__( "No categories" ). '
 • ', "", $content); } return $content; } add_filter('wp_list_categories','bm_dont_display_it'); /* LOGO */ function custom_login_logo() { echo ' '; } add_action('login_head', 'custom_login_logo'); function logo_url(){ return (home_url()); } add_filter('login_headerurl', 'logo_url'); function custom_excerpt_length( $length ) { return 40; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 ); add_action( 'admin_menu', 'remove_menu_pages' ); function remove_menu_pages() { remove_menu_page('edit-comments.php'); // Komentarze } add_filter( 'nav_menu_css_class', 'check_for_submenu', 10, 3); function check_for_submenu($classes, $item) { global $wpdb; $has_children = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(meta_id) FROM bossi_postmeta WHERE meta_key='_menu_item_menu_item_parent' AND meta_value='".$item->ID."'"); if ($has_children > 0) array_push($classes,'menu-parent-item'); return $classes; } add_filter('nav_menu_css_class' , 'special_nav_class' , 10 , 3); function special_nav_class($classes, $item){ if( in_array('current-menu-item', $classes) ){ $classes[] = 'current_page_item_two a'; } return $classes; } //Paginacja różna ilość wpisów na kategorię function wpse47875_change_posts_per_page( $query ) { //Only alter main query. This only works for 3.3+ if( ! $query->is_main_query() ) return; if ( is_category('13') ){ //Display 5 posts for category 1 $query->set( 'posts_per_page', 2); } } add_action('pre_get_posts', 'wpse47875_change_posts_per_page', 1); function remove_more_link_scroll( $link ) { $link = preg_replace( '|#more-[0-9]+|', '', $link ); return $link; } add_filter( 'the_content_more_link', 'remove_more_link_scroll' ); /** * Define a constant path to our single template folder */ define(SINGLE_PATH, TEMPLATEPATH . ''); /** * Filter the single_template with our custom function */ add_filter('single_template', 'my_single_template'); /** * Single template function which will choose our template */ function my_single_template($single) { global $wp_query, $post; /** * Checks for single template by ID */ if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-' . $post->ID . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-' . $post->ID . '.php'; /** * Checks for single template by category * Check by category slug and ID */ foreach((array)get_the_category() as $cat) : if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php'; elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php'; endforeach; /** * Checks for default single post files within the single folder */ if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single.php')) return SINGLE_PATH . '/single.php'; elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/default.php')) return SINGLE_PATH . '/default.php'; return $single; } /** * Tests if any of a post's assigned categories are descendants of target categories * * @param int|array $cats The target categories. Integer ID or array of integer IDs * @param int|object $_post The post. Omit to test the current post in the Loop or main query * @return bool True if at least 1 of the post's categories is a descendant of any of the target categories * @see get_term_by() You can get a category by name or slug, then pass ID to this function * @uses get_term_children() Passes $cats * @uses in_category() Passes $_post (can be empty) * @version 2.7 * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/in_category#Testing_if_a_post_is_in_a_descendant_category */ if ( ! function_exists( 'post_is_in_descendant_category' ) ) { function post_is_in_descendant_category( $cats, $_post = null ) { foreach ( (array) $cats as $cat ) { // get_term_children() accepts integer ID only $descendants = get_term_children( (int) $cat, 'category' ); if ( $descendants && in_category( $descendants, $_post ) ) return true; } return false; } } function new_subcategory_hierarchy() { $category = get_queried_object(); $parent_id = $category->category_parent; $templates = array(); if ( $parent_id == 0 ) { // Use default values from get_category_template() $templates[] = "category-{$category->slug}.php"; $templates[] = "category-{$category->term_id}.php"; $templates[] = 'category.php'; } else { // Create replacement $templates array $parent = get_category( $parent_id ); // Current first $templates[] = "category-{$category->slug}.php"; $templates[] = "category-{$category->term_id}.php"; // Parent second $templates[] = "category-{$parent->slug}.php"; $templates[] = "category-{$parent->term_id}.php"; $templates[] = 'category.php'; } return locate_template( $templates ); } add_filter( 'category_template', 'new_subcategory_hierarchy' ); // Generate the current-cat class when viewing single posts class singlePostCurrentCat { function wp_list_categories ($text) { global $post; if (is_singular()) { $categories = wp_get_post_categories($post->ID); foreach ($categories as $category_id) { $category = get_category($category_id); $text = preg_replace( "/class=\"(.*)\">]*)>$category->name<\/a>/", ' class="$1 current-cat">' . $category->name . '', $text); } } return $text; } } add_filter('wp_list_categories', array('singlePostCurrentCat','wp_list_categories')); ?> Mały ból gardła? Duży kłopot! – Krewel Meuselbach – ekspert od przeziębień
  term_id, FALSE, ':', TRUE); $top_cat = split(':',$cat_tree); $parentObj = get_category_by_slug($top_cat[0]); $parent2 = $parentObj->name; $parent_id = $parentObj->term_id; } ?>
  Mały ból gardła? Duży kłopot!
  Mały ból gardła? Dużo kłopot!
  Mały ból gardła? Dużo kłopot!

  Mały ból gardła? Dużo kłopot!

  Każdy rodzic wie, że chore dziecko to marudne dziecko. Nikt nie lubi, gdy dzieci marudzą – wbrew pozorom one same też ;). Wiosna, zwłaszcza wczesna, sprzyja przeziębieniom, zwłaszcza najmłodszych. A wtedy o marudzenie nietrudno!

  Wiosną budzi się nie tylko przyroda. Pojawiają się też wirusy i bakterie, które bardzo lubią osłabione organizmy. Czasem wystarczy jeden kichający maluch w przedszkolu czy szkole, żeby po dwóch dniach kaszlała i smarkała reszta grupy lub klasy. Przerabialiście to nie raz. I kłopoty gotowe.

  Przeziębienie bywa nieprzyjemne, zwłaszcza gdy towarzyszy mu ból gardła i katar. Dorośli zazwyczaj sobie z nim jakoś radzą. Ale przeziębienie bywa zdradliwe, nawet gdy w południe jest kilkanaście stopni ciepła. Lepiej się podleczyć w domu.

  Większość „dorosłych” metod na przeziębienie nie nadaje się dla najmłodszych. Ulotki różnych środków mówią jasno: stosować powyżej któregoś roku życia. To jak pomóc maluchowi gdy choruje?

  Zostańcie w domu

  Domowe metody mogą się sprawdzić, ale chorobę dziecka najlepiej zacząć od wizyty u lekarza. To powinien być Wasz pierwszy krok. Porozmawiajcie z nim, dopytajcie o to, co warto, a czego nie warto podawać dziecku. No i poproście o zwolnienie lekarskie. Chociaż siedzenie w domu z chorym dzieckiem bywa czasem uciążliwe, to może okazać się świetnym czasem spędzonym razem.

  Przeziębiony maluch to nie tylko marudny maluch. To także taka mała „bomba biologiczna” – chory człowiek roznosi zarazki: kaszle i psika. Pewnie nie raz denerwowało Cię to, że Twoje dziecko wraca z przedszkola czy szkoły chore, bo w grupie lub klasie był przeziębiony maluch.

  W domu warto mieć inhalator nazywany często nebulizatorem. Chociaż ta druga nazwa jest dziwna, to ono samo działa dosyć intuicyjnie. Zazwyczaj w pudełku z urządzeniem znajdziesz też zestaw końcówek dla wszystkich w domu. Nie jest to jakaś fanaberia – inhalacje naprawdę pomagają na kłopoty z górnymi drogami oddechowymi.

  Naturalnie na kaszel

  No ale jest też kaszel. On dopiero potrafi dać w kość, zwłaszcza nocą. Do tego najgorszy jest ten suchy (czasem nazywany „bezproduktywnym”). Męczy i sygnalizuje, że coś jest nie tak. Gdy kaszlecie – szukacie jakiegoś syropu. Ale gdy chcecie coś podać dzieciom, to… pojawia się kłopot: co dla dziecka? Dobrze pomyśleć o czymś znanym od długiego czasu i opartym o naturalne składniki.

  Poszukajcie syropów dla dzieci zawierających wyciąg z porostu islandzkiego. Porost rośnie w obszarach o surowym klimacie. Stosowali go podobno Wikingowie i to nie tylko na przeziębienie. O ile w ogóle łapali przeziębienie ;).

  Od wieków wiadomo, że porost islandzki ma właściwości bakteriobójcze i pomaga przy chorobach górnych dróg oddechowych. Zwłaszcza na gardło. Chroni uszkodzoną śluzówkę i dzięki temu łagodzi kaszel. Przydaje się to zwłaszcza nocą, bo chore i niewyspane dziecko to jeszcze bardziej marudne dziecko…

  Czytaj etykiety

  Zwróćcie uwagę na skład syropu. Pewnie zauważyliście, że istnieje „trend” na półkach aptecznych i pojawia się tam coraz więcej produktów na bazie naturalnych składników. To dobry dla chorujących kierunek, bo łatwiej znaleźć środki oparte o znane od wieków składniki. Najczęściej – w przyjaznej do zażycia formie.

  Jeśli popatrzysz na porost islandzki to możesz dojść do wniosku, że nie wygląda on za dobrze. A na pewno – nie apetycznie ;). Dlatego stosuje się wyciąg z jego plech (czyli… listków?). Jeszcze niedawno dało się je znaleźć tylko w dobrze zaopatrzonych sklepach zielarskich. Teraz wyciąg z niego dostaniecie w prawie każdej aptece. Tylko który preparat wybrać? Jak zawsze w sklepach czy aptekach – trzeba czytać składy i pytać osoby po drugiej stronie lady.

  Szukajcie tych preparatów, które nie mają cukru, barwników ani alkoholu. W końcu mają być dla dzieci.

  I jeszcze mała sugestia – nie wszystkie dzieci umieją pić samodzielnie, a podawanie im łyżeczką syropów też bywa trudne. Zwłaszcza, że ważne jest odmierzenie zalecanej dawki. Szukajcie tych produktów, które mają specjalne strzykawki-dozowniki, które nie tylko ułatwią Wam podanie dziecku syropu, ale przy okazji będzie to dawka zgodna z informacją na ulotce lub zaleceniami lekarza (albo farmaceuty).

  Tekst ma jedynie charakter informacyjny. Nie może być traktowany jako porada medyczna lub farmaceutyczna.

  Artykuł powstał we współpracy z portalem Tatento.pl


  Porady i artykuły

  powrót