__( 'Header Menu' ) ) ); } add_action( 'init', 'register_my_menus' ); if ( function_exists('register_sidebar') ){ register_sidebar(array( 'name' => 'powiazane posty', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '', 'after_title' => '', )); } remove_action('wp_head', 'wp_generator'); remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link'); remove_action('wp_head', 'rsd_link'); function enqueue_styles() { if(ICL_LANGUAGE_CODE == 'ru'){ //russian style wp_enqueue_style( 'style-ru', get_template_directory_uri() . "/style-ru.css", array(), null ); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_styles' ); add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_scroll_animations' ); function enqueue_scroll_animations() { wp_enqueue_style( 'animate', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/animate.min.css' ); wp_enqueue_script( 'jack-in-the-box', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/jack-in-the-box.js', array( 'jquery' ), '', true ); wp_enqueue_script( 'jack-in-the-box-init', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/jack-in-the-box-init.js', array( 'jack-in-the-box' ), '1.0.0', true ); wp_enqueue_script( 'waypoints', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/waypoints.min.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' ); wp_enqueue_script( 'waypoints-init', get_stylesheet_directory_uri() .'/js/waypoints-init.js' , array( 'jquery', 'waypoints' ), '1.0.0' ); } function get_excerpt(){ $excerpt = get_the_content(); $excerpt = preg_replace(" (\[.*?\])",'',$excerpt); $excerpt = strip_shortcodes($excerpt); $excerpt = strip_tags($excerpt); $excerpt = substr($excerpt, 0, 400); $excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " ")); $excerpt = trim(preg_replace( '/\s+/', ' ', $excerpt)); return $excerpt; } add_filter('show_admin_bar', '__return_false'); function bm_dont_display_it($content) { if (!empty($content)) { $content = str_ireplace('
 • ' .__( "No categories" ). '
 • ', "", $content); } return $content; } add_filter('wp_list_categories','bm_dont_display_it'); /* LOGO */ function custom_login_logo() { echo ' '; } add_action('login_head', 'custom_login_logo'); function logo_url(){ return (home_url()); } add_filter('login_headerurl', 'logo_url'); function custom_excerpt_length( $length ) { return 40; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 ); add_action( 'admin_menu', 'remove_menu_pages' ); function remove_menu_pages() { remove_menu_page('edit-comments.php'); // Komentarze } add_filter( 'nav_menu_css_class', 'check_for_submenu', 10, 3); function check_for_submenu($classes, $item) { global $wpdb; $has_children = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(meta_id) FROM bossi_postmeta WHERE meta_key='_menu_item_menu_item_parent' AND meta_value='".$item->ID."'"); if ($has_children > 0) array_push($classes,'menu-parent-item'); return $classes; } add_filter('nav_menu_css_class' , 'special_nav_class' , 10 , 3); function special_nav_class($classes, $item){ if( in_array('current-menu-item', $classes) ){ $classes[] = 'current_page_item_two a'; } return $classes; } //Paginacja różna ilość wpisów na kategorię function wpse47875_change_posts_per_page( $query ) { //Only alter main query. This only works for 3.3+ if( ! $query->is_main_query() ) return; if ( is_category('13') ){ //Display 5 posts for category 1 $query->set( 'posts_per_page', 2); } } add_action('pre_get_posts', 'wpse47875_change_posts_per_page', 1); function remove_more_link_scroll( $link ) { $link = preg_replace( '|#more-[0-9]+|', '', $link ); return $link; } add_filter( 'the_content_more_link', 'remove_more_link_scroll' ); /** * Define a constant path to our single template folder */ define(SINGLE_PATH, TEMPLATEPATH . ''); /** * Filter the single_template with our custom function */ add_filter('single_template', 'my_single_template'); /** * Single template function which will choose our template */ function my_single_template($single) { global $wp_query, $post; /** * Checks for single template by ID */ if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-' . $post->ID . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-' . $post->ID . '.php'; /** * Checks for single template by category * Check by category slug and ID */ foreach((array)get_the_category() as $cat) : if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php'; elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php')) return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php'; endforeach; /** * Checks for default single post files within the single folder */ if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single.php')) return SINGLE_PATH . '/single.php'; elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/default.php')) return SINGLE_PATH . '/default.php'; return $single; } /** * Tests if any of a post's assigned categories are descendants of target categories * * @param int|array $cats The target categories. Integer ID or array of integer IDs * @param int|object $_post The post. Omit to test the current post in the Loop or main query * @return bool True if at least 1 of the post's categories is a descendant of any of the target categories * @see get_term_by() You can get a category by name or slug, then pass ID to this function * @uses get_term_children() Passes $cats * @uses in_category() Passes $_post (can be empty) * @version 2.7 * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/in_category#Testing_if_a_post_is_in_a_descendant_category */ if ( ! function_exists( 'post_is_in_descendant_category' ) ) { function post_is_in_descendant_category( $cats, $_post = null ) { foreach ( (array) $cats as $cat ) { // get_term_children() accepts integer ID only $descendants = get_term_children( (int) $cat, 'category' ); if ( $descendants && in_category( $descendants, $_post ) ) return true; } return false; } } function new_subcategory_hierarchy() { $category = get_queried_object(); $parent_id = $category->category_parent; $templates = array(); if ( $parent_id == 0 ) { // Use default values from get_category_template() $templates[] = "category-{$category->slug}.php"; $templates[] = "category-{$category->term_id}.php"; $templates[] = 'category.php'; } else { // Create replacement $templates array $parent = get_category( $parent_id ); // Current first $templates[] = "category-{$category->slug}.php"; $templates[] = "category-{$category->term_id}.php"; // Parent second $templates[] = "category-{$parent->slug}.php"; $templates[] = "category-{$parent->term_id}.php"; $templates[] = 'category.php'; } return locate_template( $templates ); } add_filter( 'category_template', 'new_subcategory_hierarchy' ); // Generate the current-cat class when viewing single posts class singlePostCurrentCat { function wp_list_categories ($text) { global $post; if (is_singular()) { $categories = wp_get_post_categories($post->ID); foreach ($categories as $category_id) { $category = get_category($category_id); $text = preg_replace( "/class=\"(.*)\">]*)>$category->name<\/a>/", ' class="$1 current-cat">' . $category->name . '', $text); } } return $text; } } add_filter('wp_list_categories', array('singlePostCurrentCat','wp_list_categories')); ?> Wiosenny katar, wiosenne przeziębienie – Krewel Meuselbach – ekspert od przeziębień
  term_id, FALSE, ':', TRUE); $top_cat = split(':',$cat_tree); $parentObj = get_category_by_slug($top_cat[0]); $parent2 = $parentObj->name; $parent_id = $parentObj->term_id; } ?>
  Wiosenny katar, wiosenne przeziębienie
  Wiosenny katar nie musi być straszny!
  Wiosenny katar nie musi być straszny!

  Wiosenny katar nie musi być straszny!

  Wiosna już na dobrze zagościła za naszymi oknami. Ciepłe i słoneczne popołudnia zachęcają do spacerów i wychodzenia na zewnątrz. Ale w marcu jak w garncu, a kwiecień plecień co przeplata. Poranki bywają chłodne, a słońce witające nas coraz wcześniej może wprowadzić w błąd. A wtedy o katar i przeziębienie nietrudno.

  Przyznaj się – kiedy wracasz z pracy lub z popołudniowego spaceru zdejmujesz czapkę, może rozpinasz kurtkę i luzujesz szalik. Dzieci na pewno robią to szybciej niż dorośli :). W końcu kilkanaście stopni to jest to! Do tego aura zachęca do zdejmowania zimowych ubrań. Wszyscy wiemy to dobrze! Jest ciepło, a po zimie nie możemy się doczekać, żeby zostawić ciepłe ciuchy w szafach :).

  Zdradliwe ciepło

  Jednak wiosenne ciepło, chociaż rozgrzewa nawet największych zmarzluchów, może być zdradzieckie. Na słońcu jest ciepło, ale wciąż zawiewa, czasem naprawdę mocno, chłodny wiatr. O przeziębienie wtedy nietrudno. A przecież to już wiosna, nie wolno chorować!

  Sprawy wcale nie ułatwiają chłodne poranki. Czasem za oknem widać piękne słońce i możesz – trochę na wyrost – ocenić temperaturę na zewnątrz. „Skoro jest tak słonecznie, to nie może być chłodno” albo „przecież popołudnia są tak ciepłe” – na pewno przyszło Ci do głowy coś takiego. A potem wychodzisz na zewnątrz – do samochodu, na przystanek czy do przedszkola – i… marzniesz.

  „Uroki” wczesnej wiosny

  Sprawy wcale nie ułatwia przesilenie wiosenne. Nie oszukuj się – Twój organizm też jest zmęczony po zimie, chociaż może Ci się wydawać, że tak nie jest. A osłabiony organizm to taki, który może łatwiej coś złapać. Wiosenny katar lub wiosenne przeziębienie? Wiesz dobrze, o czym mowa. Zwłaszcza jeśli Twoje dziecko chodzi do przedszkola lub szkoły.

  Jasne – najlepiej zapobiegać. A w ogóle – nie chorować ;). Czasem nas jednak coś łapie i trzeba sobie jakoś poradzić. Jest sporo domowych sposobów na przeziębienie i one często pomagają. Czasem trzeba użyć czegoś „nieco mocniejszego” niż syrop z cebuli lub czosnek. Ale tylko trochę :). No i fajnie by było, gdyby były na bazie naturalnych składników… Da się? Chyba tak.

  Na katar… właśnie, co?

  Katar leczony trwa siedem dni. Nieleczony – tydzień. Znasz to powiedzenie ;). Męczy nas często wiosną i… uznajemy to w sumie za normalne. Zatkanego nosa nikt nie lubi, więc warto go jakoś oczyścić. Wiele kropli szybko pomaga, jednak mało które mogą być stosowane u dzieci. Do tego niektóre z nich można zapuszczać tylko siedem dni. Jasne, oczyszczają nos niemal błyskawicznie, ale mogą osuszać jego wnętrze. Co nie jest przyjemne.

  Popularne są spreje na bazie wody morskiej. Rzadko kiedy ich skład jest dłuższy niż trzy-cztery pozycje, a do tego wiele z nich można stosować u dzieci. To spora zaleta, bo maluchy najbardziej męczy przeziębienie, nawet to lekkie. Dorośli znoszą katar lepiej, ale… nie zawsze ;).

  Powoli, ale skutecznie

  Woda morska nie działa może tak spektakularnie jak niektóre krople do nosa, ale ma jedną zaletę – rzadko powoduje podrażnienia. Do tego jest naturalna. Rozwadnia wydzielinę z nosa, ułatwia oczyszczenie go i sprawia, że przeziębienie jest jakieś takie… lżejsze. W końcu nikt nie lubi zasypiać z zatkanym nosem i budzić się z przesuszonym gardłem.

  Niektóre z tych „najprostszych” sprejów z wodą morską można stosować u dzieci, nawet półrocznych (jak na przykład Rhinoton). Każdy rodzic wie, że taki maluch zaczyna ząbkować. A to wiąże się z częściej pojawiającym się katarem. Można pomóc dziecku odciągając wydzielinę z nosa aspiratorem, jednak dobrze jest czymś wcześniej ją rozrzedzić. Tu woda morska sprawdza się doskonale. Kto próbował, ten wie :). No i do tego woda morska w sprejach to… roztwór tego, co w morzu ;).

  Ty też docenisz takie spreje. Może nie będzie tego efektu „wow”, czyli nagle nie pozbędziesz się kataru, ale na pewno łatwiej wyczyścisz nos. A to się liczy!

   

  Tekst ma jedynie charakter informacyjny. Nie może być traktowany jako porada medyczna lub farmaceutyczna.

   

  Artykuł powstał we współpracy z portalem Tatento.pl.


  powrót